Відкрито центр прибуття біженців

 

У колишньому аеропорту Тегель відкрили центр прибуття для біженців. тут ви знайдете важливу інформацію про центр прибуття та можливості отримання підтримки біженців з України. Берлінські гуманітарні організації допомагають біженцям з великою відданістю і намагаються зробити їхнє перебування в Берліні та в центрі прибуття якомога простим.

 

FAQ про всі нові розробки https://www.berlin.de/ukraine/uk/   
Гаряча лінія Україна 030 9012 7127 понеділок – неділя з 7.00 до 18.00

Додаткову інформацію від Федерального міністерства внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку можна знай https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua 

Инфофлаєр 
Служба розшуку DRK (Червоний Хрест Німеччина)
Якщо під час втечі ви втратили своїх родичів або друзів і шукаєте їх, зверніться до служби розшуку DRK, яка з радістю проконсультує вас і спробує допомогти. Додаткову інформацію та контакти можна знайти тут, у цьому флаєрі.

DRK Консультації з питань міграції для дорослих іммігрантів
Біженці з України у разі виникнення питань можуть звертатися за консультацією 
в DRK (червоний Хрест), відділ „Консультації з питань міграції для дорослих іммігрантів“, 
щодо наступних тем: 

• Роз'яснення юридичних питань щодо перебування у Німеччині 
• Роз'яснення питань щодо соціальної допомоги (наприклад, пільги для біженців) 
• Підтримка при зверненні до Державних/муніципальних установ (наприклад, до  соціальної служби, агенції з працевлаштування) 
• Інтеграційний курс, курси німецької мови та ін. 
• Пошук місця в дитячому садку та догляд за вашими дітьми, поки ви будете проходити інтеграційний курс 
• Роз'яснення питань, що виникають при прийнятті на роботу 

Наші офіси в Берліні можна знайти за наступним посиланням (доступно тут). 

Консультації можуть проводитись по телефону, електронною поштою, через онлайн-чат „mbeon“ - мобільне консультування та інформація для іммігрантів, відеотелефонії або у наших офісах. Зверніть увагу, що консультації в наших офісах можливі лише за умови дотримання правила 3G та використання масок FFP2.

 

ru: FAQ с важной информацией: https://www.berlin.de/ukraine/ru/
Горячая линия Украина 030 9012 7127 Понедельник - воскресенье 7:00-18:00

ru: Дополнительную информацию от Федерального министерства внутренних дел и комплексного развития страны можно найти https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ru 

ru: Инфофлаер 
Служба розыска DRK (Красный Крест Германия)
Если вы потеряли своих родственников или друзей во время бегства и ищете их, обратитесь в Службу розыска DRK, которая с радостью проконсультирует вас и постарается помочь. Дополнительную информацию и контакты можно найти здесь, в этом флаере.

ru: DRK Консультации по вопросам миграции для взрослых иммигрантов
Беженцы из Украины в случае возникновения вопросов могут обращаться за консультацией 
в DRK (красный Крест), отдел „Консультации по вопросам миграции для взрослых иммигрантов“,
по следующим темам:

• Разъяснение юридических вопросов относительно пребывания в Германии
• Разъяснение вопросов относительно социальной помощи (например, пособий для беженцев)
• Поддержка при обращении в Государственные/муниципальные учреждения
(например, в  социальную службу, агентство по трудоустройству) 
• Интеграционный курс, курсы немецкого языка и пр.
• Поиск места в детском саду и уход за вашими детьми, пока вы будете проходить интеграционный курс 
• Разъяснение вопросов, возникающих при приеме на работу 

Наши офисы в Берлине можно найти по следующей ссылке (доступно здесь).

Консультации могут проводиться по телефону, по электронной почте, 
через онлайн-чат „mbeon“ - мобильное консультирование и информация для иммигрантов, 
видеотелефонии или в наших офисах. Обратите внимание, что консультации в наших офисах возможны только при соблюдении правила 3G и использовании масок FFP2.

У цьому відео (англійською мовою) показано, як налаштований центр прибуття: